CHOROBY w budowie

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.
Aluminozę w konstrukcji betonowych

Aluminozę betonu aussi nazywa Wygasła gorączka jest jednym z wymogów, jakie mogą wystąpić w konstrukcji betonowych, szczególnie w belek podłogi budynków. Szkoda ta wynika z cementu glinowego (CAC-R) wykorzystywanej w produkcji niektórych belek, cementu Zawierające wysokie stężenie tlenku glinu wymiany chemicznej wyrządzone niektórych leków, zmiany właściwości fizycznych i chemicznych cementu.

Produkowane konstrukcje betonowe za pomocą tego rodzaju cementu bogaty w tlenek glinu i ich wpływ, jeśli niektóre wymogi środowiskowe, takie jak wysokiej temperaturze i wilgotności ulegać pewnym forex w ich właściwości pochodzące, a mianowicie występują, stało-mają sześciokątny strukturę sześciennych, qui Ostatecznie wpływa na ich siłę i porowatości tak nieupoważnione stabilność i bezpieczeństwo budynku.

Istotnym czynnikiem w rozwoju zmian w konstrukcji betonowych o współczynnik aluminozę jest stosowanie chlorku bogatej wodą w celu przygotowania cementu.

Ponieważ wysoka temperatura i obecność wilgoci uwarunkowania wymiany w konstrukcji betonowych wykonanych z cementu z tlenku glinu o faktoring w budynkach mieściła się w środowisku morskim Gdzie Wyższa wilgotność jest gdzie znaleziono pierwsze przypadki tego budynku Patologii: aluminozę.

Ale nie tylko w budynkach na terenach przybrzeżnych może pokażę Construcción być patologia betonu qui Zwiększa ich porowatość, we wszystkich dziedzinach domów w obecności wody est qui większą, takich jak kuchnie i łazienki, jest pojawienie się zmian prawdopodobnych w konstrukcji betonowych pochodzących z aluminozę.

Występowanie pęknięć i szczelin w budownictwie niestrukturalne Zarówno estructuralescomo elementów jest jednym z pierwszych objawów obecności glinową w konstrukcjach betonowych. Dobra diagnostyka różnicowa z pochodzenia takich pęknięć i szczelin, Recenzje, niektóre choroby mogą mieć wpływ na budynki i tym sposobem ustanowienia najodpowiedniejszych mapę dla każdej z tych chorób rehabilitacji.

Przypadku konstrukcji betonowych dotkniętych aluminozę być potrzebne oprócz oględzin szkód serię testów i analiz chemicznych w celu określenia poziomu odporności konstrukcji betonowych. Rehabilitacja struktur dotkniętych aluminozę To wymaga takich struktur są zastępowane Co z odpornego qui Czasami bardziej wymaga rozbiórki budynku Chociaż istnieje –Pozostałe alternatywa dla rehabilitacji strukturalnej aluminozę.

choroby Construcción, Construcción wpływ, Construcción wpływa, legary Construcción, położony na Construcción, seria Construcción, środki Construcción Construcción gliniastym, struktury Construcción Construcción objawy, zastąpione Co Construcción