Jak obracać rośliny w ogrodzie

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Obróć roślin w ogrodzie jest bardzo ważnym zadaniem, ponieważ:
– Należy unikać występowania szkodników i roślin chorych.
– Zapobiega często chory.
– Utrzymuje żyzności gleby.


– To daje nam możliwość uzyskania dobre plony przez cały rok.

Płodozmian to zmienić lokalizację, w której każdy gatunek posadzone w ogrodzie.

Przykładem obrotu będzie: w tym samym kawałku ziemi, pierwsza posadzonych pomidorów, kapusta, a następnie włączony po raz kolejny przez Chard sałaty, a następnie, aby zacząć od początku z pomidorami.

Jeśli zawsze siać tej samej rośliny na nieruchomości, to zużywają wszystkie składniki odżywcze, i każdego roku, która przechodzi, ziemia nie mając więcej składników odżywczych potrzebnych do takiego przykładowego roślin, upraw będzie słaba i tandetne.

Obrót jest prosty sposób na utrzymanie żyzności ziemi naszej, a nie ją męczyć.

odżywki ogród i każdy, ogród, ogród obsadzony ogród, ogród przechodzi szczególności, ogród zawsze, pomidory gatunki ogród, potrzebne do takiego, przełączane ogród, rośliny ogrodowe