Accesibilidad biomasy

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.
Rozporządzenie instalacje cieplne w budynkach (RITE)

Większość właścicieli są świadome wspólnoty z obowiązku dokonania techniczne Inspekcja Budowlana (ITE) Okresowo, qui się nie stanie z RITE (Przepisy obiektów termicznej budynków) qui jest zwykle wielka niewiadoma dla Wspólnot właścicieli. W rzeczywistości jest to wielka majorité wspólnot właścicieli nie są zgodne z rozporządzeniem-instalacji ogrzewania budynków (RITE), być może z powodu niedawnej ustawodawstwa i kontroluje kilka, które wdrożył do wykonania lub zarządzania.

Regulacja instalacji ogrzewania budynków (RITE), ustanowienie ma na celu wymogami efektywności i bezpieczeństwa energetycznego muszą być spełnione przez właścicieli spa w Unii zmierzających do zaspokojenia popytu na obiektach opieki społecznej i zdrowia ludzi, Podczas planowania i projektowania, wdrażania i konserwacji i użytkowania, a także określenie procedur w celu wykazania zgodności.

Obrzęd uznane systemy cieplne stałe urządzenia HVAC (ogrzewania, chłodzenia i wentylacji) i ciepłej wody i stosuje się do wszystkich systemów ogrzewania budynków nowych i systemów grzewczych kondominium w tym ja ICT reformy, konserwacji, eksploatacji i kontroli.

Pozycja ta jest istotna zwłaszcza dla społeczności właścicieli, ponieważ w koncepcji reformy, est uważana zmiany rodzajów energii wykorzystywanej lub włączenie energii odnawialnej, więc jeśli osoba właściciele zdecydowali się zmienić rodzaje energii stosowanych w obiektach spa, aby ICT w celu poprawy wydajności energetycznej tych samych (np zmiana kotłów gazowych kotłów na biomasę) musi przejść kontrolę techniczną samo.

Społeczności właścicieli i posiadaczy systemów grzewczych budynków ICT są odpowiedzialne za wykonanie usługi na nim więc muszą wynająć firmę, która jest w obciążeniu jazda Accesibilidad do obowiązkowych kontroli oraz zachowanie i zapis w dokumentacji Book Building we wszystkich działaniach (naprawa lub Reforma ) Podejmowane w instalacjach cieplnych.

Accesibilidad biomasy, Accesibilidad Być może, Accesibilidad działania, Accesibilidad udogodnienia, budynki Accesibilidad i ogrzewanie, inspekcje i Accesibilidad się, kotły Accesibilidad, przeznaczonych na pokrycie Accesibilidad, wymagania Accesibilidad, zaplecze Accesibilidad Accesibilidad właścicieli i posiadaczy